ПРОГРАМИ И ПРOJEKTИ

ПРОГРАМИ ЗЗЗРС ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

12.01.2011.Публикације

Права незапослених лица
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ СЕ СМАТРА лице пријављено на евиденцију…

Све публикације

 

Партнер Jooble Eures (The European Job Mobility Portal) Влада Републике Српске
Агенција за рад и запошљавање Jooble - Послови у БиХ Пројекат запошљавања младих

Aнkeтa

Вама, као послодавцу подстицај је потребан...